Oferujemy:

  • Naprawę urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych z wyłączeniem procesów spawania
  • Przygotowanie uproszczonej dokumentacji pompy do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, niezbędnej w celu złożenia wniosku do TDT o wydanie decyzji na eksploatację urządzenia (dotyczy starych urządzeń nie posiadających pełnej dokumentacji wydanej przez producenta).