Firma STARTER działa od 1992 roku.

Posiadamy certyfikat TDT CERT nr 3311 462 2016 Q potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Grawantujemy wysoką jakość usług

Profile działalności:
  • Naprawa cystern drogowych podlegających
    i niepodlegających przepisom ADR
  • Naprawa pomp do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem zamontowanych na pojazdach drogowych
  • Sprzedaż części do w/w cystern i samochodów
  • Wymiana zbiorników na gaz LPG w pojazdach samochodowych
  • Naprawa urządzeń pomiarowych do wydawania paliw